4. Där lämnar du stora vägen och åker rakt fram, in på en ganska rak grusväg och i slutet av den ser du St. Ekeby gård.