5. När du kommer fram till gården delar sig vägen. Du ska svänga 90 grader höger.